Pagbati kay Dr. Nancy Kimuell-Gabriel: 2022 Gawad Tsanselor Sa Natatanging Mananaliksik sa Filipino!

Pinarangalan si Prop. Nancy Kimuell-Gabriel, Ph.D. ng Gawad Tsanselor Sa Natatanging Mananaliksik sa Filipino nitong Hunyo 24, 2022. Ginanap ang seremonya ng paggawad sa Arts and Design West Hall, Kolehiyo ng Sining Biswal. Nagpaabot ng pagbati ang buong GEC sa kanyang natanggap na gawad.